<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12472067\x26blogName\x3dF+R+%C3%85+G+A+F+A+R+B+R+O+R+N\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://fragafarbrorn.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fragafarbrorn.blogspot.com/\x26vt\x3d3563051132082200377', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hej och välkommen till "Fråga Farbrorn". Här kan du ställa frågor om allt mellan himmel och jord! Det kommer företrädesvis att handla om sex förstås.

Posta din fråga genom att klicka här eller maila den till fragafarbrorn@gmail.com nu!

20 augusti, 2010

Grummel

Hej farbrorn, jag undrar vad ordet "wesse" betyder som du vill att jag skall skriva i ett fält tillsammans med min fråga. Den naturliga följdfrågan blir då också förstås om det är ett eller två F i fitta.

Bäste Sumprunkare!

Wesse kommer ifrån tyskans Weisse, som betyder vit. Det brukar ofta användas som betäckning på veteöl (jmf Berliner Weisse). Ursprunget till detta är en öl med manlig säd i. Brygden blev då ljusare och lite grumlig, precis som sin nutida variant. I modern tid har dock sperman ersatts med vete, med ett liknande visuellt och smaksensationellt resultat. Synd tycker många.

Vad gäller antalet F i ordet fitta, så är det lika många som du har glans på ditt lilla sorgliga skaft.

Farbrorn

Etiketter: , ,

 

Förbetalt

Hej farbrorn. Vad vet du om Sven Otto Littorin-affären?

mvh

Gudrun

Bästa Muffviserska!

Jag vet om den affären.

Farbrorn

Etiketter:

 

12 april, 2010

Eld i Räven

Hej Farbrorn.

Varför slutar min webbläsare plötsligt att funka efter några timmars användning?

Mvh
Ernst

Käre Ensamknullare!

Att webbläsaren slutar fungera är ett tecken på att den ackumulerade sexuella frustration från din egen mjukvara har vuxit sig så stor att den smittar av sig på datorns dito. Jag rekommenderar minst 11 dagliga utlösningar medelst varierada objekt, försök att i det längsta undvika handkontakt.

Farbrorn

Etiketter: , , , ,

 

Härkomst

Kära farbrorn

Varför svarar du inte så ofta längre? Har din popularitet sjunkit?
/Elin
ps, kommer du från Hälsingland? för det är helt whack!

Bästa Småslampa!

Jag ber om ursäkt för min momentana frånvaro. Jag har varit upptagen annorstädes i samlagsärenden. Popularitet är ingenting jag ängslas av, vore den dalande eller det motsatta.

Jag är inte från Hälsingland, även om jag förärat landskapet min närvaro vid flertalet tillfällen. Häslinglands landskapserogena zon är för övrigt partiet mellan anus och könsdelar. Tänk på det vid nästa erotiska utsvävning.

Farbrorn

Etiketter: , , , , ,

 

Stopp

vad betyder närskydd?

Bäste Poltergeist!

Närskydd är vad som förr kallades kyskhetsbälte. Det finns i utförande för både kvinnor, män och hermafroditer. De kan införskaffas på välsorterade byggmarknader.

Farbrorn

Etiketter: ,

 

12 januari, 2010

Julefrid

När blir julen god?

/Anna Anka.

Bästa Grötgurglare!

Din jul kan bara bli god när du låter julekorven fylla upp dig på ett alldeles speciellt vis. Var kreativ och tänk kroppsöppningar.

Lycka till!

Farbrorn

 

15 september, 2009

Tungt

Hej Farbrorn!

Är det sant att natten går tunga fjät? Och i så fall hur gör den?

Hälsningar
Siegfried men inte Roy


Bäste Tidelagsutövare,

Teodoro Cottrau visste mycket väl att det inte ligger till på detta vis. Natten går inte, har aldrig gått och kommer aldrig att gå tunga fjät.

Om du inte vet vem det går för under natten, bör du rannsaka dig själv. Flitig självbefläckelse rekommenderas, minst 14-17 gånger per dygn. Återkom sedan så ska jag hjälpa dig vidare.

Farbrorn

Etiketter: ,

 

11 november, 2008

Löshår

Hej farbror,
Hur ska man raka sig egentligen? Peruk, mohikan eller en obama?

/Bengt


Bäste Pysselfarbror!

Det gläder mig att du funderar över hur du vill arrangera din behåring. Peruk är ett djärvt grepp men eftersom du nämner det så vill jag uppmuntra dig att gå vidare till mer handgripliga experiment. Könsperuker är inte vanligt idag, tyvärr, så du kommer få svårt att hitta färdiga produkter ute i dagligvaruhandeln. Men låt inte det stoppa dig, endast fantasin sätter gränserna! Bygg dig en egen. Starta med tex hår från grannens hund (du ber snällt att få följa med när hunden ska ryktas), lite karlssons klister och en bit läder. Meddela gärna hur det gick genom att skicka in en bild.

Lycka till!

Farbrorn

Etiketter: , , ,

 

18 juni, 2008

FRAgor

Hej,

Jag behöver din hjälp. Vad anser du om FRA-lagen? Hur ska jag rösta?

Fredrik

* * *

Hej,

FRA-lagen. Jag vet varken ut eller in. Ska jag säga ja eller nej? Vad tycker du? Är det som tjej alltid bättre att säga ja?

/Annie

Bästa K & F!

Det finns en hemlig agenda som ni inte känner till. Utåt sett säger man att lagen ska motverka terrorism, illegala svampplockare och i viss mån nageltrång. Men det är inte vad den handlar om egentligen. Den riktiga anledningen är att man vill fånga upp sk "snuskmail", dvs epost som skickas mellan olika personer i syfte att egga varandra sexuellt.

Personerna som avlyssnar och våra politiska ledare är det väldigt synd om. De har en oförmåga att penetrera eller penetreras. De är socialt handikappade. De längtar så efter lite kroppslig kontakt. En klapp på rumpan. Ett vänligt handslag. Tycker ni inte att de förtjänar denna lilla inblick i våra privata sexfantasier? Det kommer göra dem gott. Rösta därför ja och gör dem till en smula helare människor!

Farbrorn

Etiketter: ,

 

20 maj, 2008

Färgers

Jag vill veta varför ögon är så blå

//Tjinxan

Bästa Småslampa!

Ögon är inte alls så blå. Ta tex brunögat.

Farbrorn

 

11 september, 2007

Säg Flaska

hej.

är det farligt att blanda olika sorters sprit i en flaska eller så?
jag har hört att om man blandar vissa grejer så kan det hända något konstigt med hjärnan eller så. Någon som vet om det är sant? Och om det nu är sant, vad är det då man inte ska blanda ?

Bäste toalettdykare!

Du behandlar retorikens ädla konst med samma förakt som du hanterar din egen lilla prinskorv.

Svaret på din fråga är nej. Men innan du börjar leka med lejonen måste du klappa kissen. Köp en flaska cola light och en tub mentos. Fyll munnen med så många mentos du kan och ta sedan en rejäl klunk av colan.

God lycka!

Farbrorn

 

27 augusti, 2007

Försvar är bästa anfall

Att skrota ubåtsvapnet och lägga ner våra vinterförband är ren idioti. Vad det kostar att bygga upp en verksamhet från grunden märket vi kanske tydligast vid 80-talets ubåtskränkningar, när enorma belopp lades ned på att förbättre ubåtsjakten. Trots det tog det nästan ett decennium innan uppbyggnaden var färdig.

För att underlätta för läsaren har jag minskat stilen på resten av inlägget - Farbrorns anm

Om man har en krigsmakt enbart inriktad på utlandsinsatser om kanske 10.000 man och ska bygga upp ett invasionsförsvar måste man börja med att utbilda officerare som kan utbilda alla soldater som behövs. Dessa måste sedan lära sig att leda soldater inte bara gruppvis, utan även på kompani, bataljon och i förekommande fall brigadnivå, vilket kräver flera år.
Du kan jämföra med en delikatessbutik (visserligen en mycket bra sådan) som helt plötsligt ska bli en matvarukedja kapabel att konkurrera med ICA och Coop. Personal på alla nivåer måste rekryteras, butiker byggas eller hyras, leverantörer hittas etc etc.

Försvarets största problem idag är att de inte får sköta sitt jobb själva, utan politiker som pillar runt. Ett par punkter:

* Personalförsörjning.
Officerarna har under närmare trettio års tid påtalat att den nuvarande modellen för allmän värnplikt inte kommer att fungera i ett "smalare men vassare" försvar.

* Utbildningsorganisation.
Det är dessvärre inte officerarna som bestämmer hur organisationen ska se ut, utan politikerna som oftast ser mer till regional arbetsmarknadspolitik än försvarsfrågan när beslut fattas om var regementena ska ligga.
Detta har mer än något annat lett till en makalös kapitalförstöring.

Första försvarsbeslutet säger att militärens föredragna regemente/flottilj ska läggas ned.
Försvarsmakten gör som alltid det bästa av situationen, gillar läget och bygger ut det tidigare näst bästa för 100 miljoner,
Adra försvarsbeslutet säger att denna nybyggda anläggning ska läggas ned, eftersom sistahandsvalet (från Försvarets synvinkel) behöver arbetstillfällena...

* Budgetfrid.
Varenda svarta hål i budgeten sedan slutet på 80-talet beror på att politikerna plockar ut ännu inte insparade pengar ur budgeten, d.v.s. ÖB får order om att om fyra år ha minskat kostymen med ett antal miljarder, men får redan det andra året veta att anslaget minskat med hela besparingsbeloppet. Följden blir naturligtvis panikåtgärder som stör verksamheten flera år framöver när förlorad övningstid ska tas igen, brutna kontrakt leder till skadestånd etc.

* Klara besked.
Trots att ÖB gång på gång har begärt att få tydligtgjort vilka uppgifter försvarsmakten ska prioritera (terrioriellt försvar? internationella insatser? gränsbevakning? snabbinsatser mot terroistverksamhet?) har fortfarande inga sådana direktiv getts, vilket tvingar försvaret (såsom statlig myndighet) att försöka göra allt.

* Totalbudgetkontroll
Som det är idag har FM inte rätt att själva besluta om hur stor del av anslagen som ska användas till inköp, utbildning etc, utan den rätten ligger hos försvarsdepartementet.
Att sedan försvaret kan beordras att överlämna nyckelutrustning (t.ex. blev Sveriges modernaste fältsjukhus, inköpta till mångmiljonbelopp kvarlämnade i Somalia) som måste ersättas gör knappast saken bättre.

Kort sagt:
Politikerna ska tala om vad, var och när samt till vilken kostnad militären ska utföra ett uppdrag (vare sig det rör sig om att skydda kärnkraftverk i Sverige eller skicka en FN-bataljon till Libanon) och sedan låta Försvarsmakten sköta verksamheten.

/Patrik BP Andersson

Bäste herr Pederast

Jag uppfattade inte frågan. Dock märker jag att du har missuppfattat vad livet går ut på. Jag känner medlidande. Må din skrumpnande stump finna vägen till frälsning.

Farbrorn

 

30 juli, 2007

Meningen med livet

Hej Farbrorn,

Vem vinner?

/Sune

God förmiddag, herr Korpulent!

Den som haft samlag med flest personer när den dör vinner.

Begreppet "person" i detta sammanhang kan diskuteras.

Farbrorn

 

Oförskämd

Är det här nån form av barnförbjuden "Kropp & knopp" där den pedagogiska kuratorn är utbytt mot en småpervers herre i sina bästa år som verkar välja sina ord med precision? underhållande är det iallafall.

Bäste Tidsstudieman!

Småpervers? Nu blir jag förnärmad. Byt ut "små" mot det värsta förstärkningsord du har i ditt vokabulär så kanske - jag menar verkligen kanske - du börjar närma dig.

Farbrorn

 

20 april, 2007

Beundrarmail

Haha.. du är ju sjuk

läste din blogg.. "fråga farbrorn".. hehe, du är ju sjukt bra *tummen upp*

mvh. miss bregott

Bästa smörslinka!

Kul att du gillar mina tips. Idag skulle jag kallas livscoach och inte farbror. Men idag är ju inte idag, som tur är.

Jag önskar dig all välgång på samlagsfronten.

Farbrorn

 

09 april, 2007

Du är hatad

Jag hatar dig. Du är inte värd någonting.

Obs. Detta gäller inte din vän, din mamma eller övrig bekant. Det är just du som är onödig. Helt meningslös.

/Farbrorn

 

28 mars, 2007

Business Proposal

Name: Ahmed Raafia
Email: ahmed_raafia@walla.com
Attention:

I am contacting you based on trust and I believe you will treat this offer with keen interest and utmost sincerity.
My name is AHMED RAAFIA,My father got maried to African American from a speaking colony of Cote D' Ivoire were I grow up and the family was blessed with two children I and my younger sister sarah who is 15 years old although she is late.
Following the recent crises between the Israeli forces and the hezbollahs militant group in lebanon, During one of the Israel air strike in lebanon, my parent became victim of war as my parents lost there lives on their trip to our home in lebanon. Our building was razed to nothing leaving 13 people dead and over 65 injured.MAY THEIR SOUL REST IN PEACE!!!!
My father was a cash crop merchant and an international business man on exchange of international currency.He deposited the sum of $19 Million US Dollars under the coustody of a Financial firm here in a secured arrangement,Because of the love he has for me,he told me in confidence about the fund.
Please I need your sincere help now!My life is in danger due to frequent war and political crises in Lebanon and Cote D' Ivoire as I do not want to stay here.Please help me and save my life.I want to take you as my late father's business associate so that you will help me claim the fund for investment and we can make an arrangement for the transfer of the fund to you for investment.
I need your assistance in getting a residence for me and also help me in investing the fund in profit yeilding business in your country. and your willingness to go into investment will be appreciated.Moreso, as soon as the fund enters into your care, you will invest the fund.
I will offer you 30% of the total fund for your assistance alone.As soon as I here from you I will give you all the information you need about the fund you may require from me thereafter.

Please get back to me as soon as posible and endeavour to include your telephone
Please reply with this id.


BEST REGARDS
AHMED RAFAAIA.

Greetings Mr. Penis Nose,

In order to get in business with me you need to collect a vast amount of money and put it in a black bag. Then put it in some plastic bags with normal size rocks and sink it in the lake Abborrtjärn near Rimsbo in Hälsingland. Drop it just beside the rock in the small bay next to where the road ends.

After this you will have to wait for my contact person to arrive. You will not be disappointed though. You will experience different sensations, including sexual intercourse in strange new ways.

The Uncle

Etiketter: ,

 

10 oktober, 2006

Important Roles

Dear Mr Smith,

I am contacting you since I have an extremely important question for the Home Land Security of the United States. What role in the Swedish government is best suited for Carl Bildt, Prime minister or National Security Advisor?

Best regards,

Condoleezza Rice

Dear asian food lover!

The alternatives in your question are wrong. The best role for Mr. Bildt is minister of national masturbation. He has a very vast experience in this field from his younger years in MUF.

The Uncle

Etiketter: ,